Kvalitet och lokal köttproduktion står i fokus hos Bjursunds slakteri i Valdemarsvik. Ledord som passar oss på Blåklint som handen i handsken!

På Mosseboområdet i Valdemarsvik, strax intill E22:ans norra infart, ligger Bjursunds slakteri. Där arbetar Martin Johansson och hans personal med att skapa högkvalitativa köttdetaljer.

Tiden mogen för mindre slakterier

2013 drog Martin Johansson igång Bjursunds slakteri i Valdemarsvik. Nu kan han konstatera att satsningen på ett litet, lokalt slakteri med inriktning mot kvalitet var helt rätt och har slagit väl ut.
– Inom branschen ser man hur andelen mikroslakterier ökar, och hur konsumenterna visar ökat intresset för köttets ursprung. Det passar oss väldigt bra, säger Martin Johansson.