Det är över 230 år sedan Orga kvarn byggdes på den vackra plats i närheten av Glan där den ligger än idag. Sedan 1936 har kvarnen varit i familjen Nymans ägo och idag maler bröderna Lennart och Leif sitt spannmål med kärlek och omsorg.

Blåklint maler allt sitt mjöl på Orga kvarn. Det stenmalda grahamsmjölet och det grova rågmjölet mals med en kvarnsten från 1800-talet som bröderna Nyman kallar sin egen ögonsten.

Från järnbruk till kvarn

Vi befinner oss på historisk mark. På platsen där Orga Kvarn ligger i dag fanns fram till 1700-talets mitt en av Sveriges första stångjärnshammare. I järnbruket tillverkades bland annat delar till regalskeppet Vasas kanoner. Att järnbruket placerades där det gjorde har samma förklaring som att Orga kvarn sedan uppfördes på platsen på 1780-talet: närheten till vatten. Fyra sjösystem mynnar ut i sjön Glan, och passerar på sin väg dit kvarnen.

Lennart och Leif, som driver kvarnen idag, är fjärde generationen mjölnare i familjen Nyman.