Öjeby gård ligger utanför Askeby och har 360 mjölkkor. Varje ko mjölkar 9000 kilo mjölk om året vilket sammanlagt blir 3 miljoner kilo ekomjölk på ett år. Lars-Gunnar Samuelsson, en av initiativtagarna till Blåklint, var fjärde generationens bonde på gården innan han 2014 lät det ekologiska arbetet drivas vidare av en ny bondefamilj, familjen Sundström.

På gårdens 350 hektar åker odlas klöver och gräs som blir till ensilage. Men också raps, åkerbönor, höstvete, rågvete och havre odlas som djurens kraftfoder. Utöver den odlade marken har Öjeby gård 130 hektar till sommarbeten.

Redan 1998 ställdes växtodlingen under Lars-Gunnars ledning om till ekologisk produktion och mjölkkorna gick in i KRAV-karens i juni 2007. Idag är hela mjölkproduktionen och växtodlingen KRAV-certifierad