Hulterstad ligger i Svartåns dalgång, några kilometer söder om Mjölby. Under sammanlagt 340 år har 13 generationer styrt på gården och den nuvarande ägaren Carl-Erik Ehrenkrona är den sjunde generationen i obruten följd.

Sedan 2007 arrenderas Hulterstad gård och Boxholms Säteri av Svejo Lantbruks AB. Svejo ägs av Anders Johansson och familjen Carlsson – Ove, Åsa och Mats. På den KRAV-certifierade gården finns 350 mjölkkor och 300 kalvar och kvigor. Korna levererar cirka 9000 liter ekologisk mjölk per dag.