Östgöta Bikonsult är ett småskaligt biodlingsföretag som bedriver biodling i eklandskapet kring Ekenäs slott. Företaget drivs av Håkan Rönnberg och Per Wennberg med familjer, och utöver att producera underbart god östgötsk honung är de också starkt engagerade i Projekt NordBi – ett arbete för att bevara vårt utrotningshotade inhemska mörka nordiska bi.

Brinner för både honung och bin

Just nu sköter Håkan och Per ett 80-tal bisamhällen som pollinerar blommorna i trakten. De mörka nordiska bina producerar en mild och krämig honung med högt inslag av nektar från klöver och blommande lövträd från de intilliggande betesängarna i eklandskapet. En enda burk honung är faktiskt resultatet av många bins idoga insamlande av nektar från många miljoner blommor!

Genom att välja lokalproducerad “sorthonung” istället för masstillverkad “blandhonung” gör du både en stor insats för att bevara en hotad art och bidrar till ökad biologisk mångfald i ditt eget närområde – samtidigt som du får njuta av smaken från en unik, färsk, blommig honung. Prova och upplev skillnaden!